Neznani rokopisi slovenskega slovstva 17. in 18. stoletja
Verzija 1.1. Prvih 135 opisov rokopisov
Nosilec projekta
Matija Ogrin
Sestavili
Matija Ogrin
Monika Deželak Trojar
Nina Ditmajer
Rok Dovjak
Andreja Eržen
Boris Golec
Alenka Koron
Katja Mihurko Poniž
Maja Savorgnani
Andrejka Žejn
Postavitev repozitorija, poizvedovalni sistem, postavitev na splet
Jan Jona Javoršek
Redakcija TEI
Tomaž Erjavec
Digitalna fotografija
Marko Zaplatil
Matija Ogrin
1,4 MB XML
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU
Novi trg 2
Ljubljana
SI-1000
Inštitut Jožef Stefan
Jamova cesta 39
Ljubljana
SI-1000

© Pravice razpolaganja z digitalnimi faksimili so pridržane ZRC SAZU in ustanovam ter posameznikom, ki so lastniki rokopisov. Avtorske pravice za opise rokopisov in druge metapodatke določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija.

© The rights concerning digital facsimiles are reserved to ZRC SAZU and the institutions and individuals, owning the related manuscripts. The manuscript descriptions and other textual meta-data in this corpus are licenced under the Creative Commons licence Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Slovenia.

14. november 2011

Podatki so povzeti iz del, navedenih v vsaki enoti posebej. Pri opisih rokopisov so to opisani primarni viri, v indeksu omemb in bibliografiji pa so vir informacij tam navedene bibliografske enote.

Delo za ta register slovenskih rokopisov sta financirala Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Slovenska akademija znanosti in umetnosti v okviru raziskovalnega projekta

Neznani rokopisi slovenskega slovstva 17. in 18. stoletja: informacijsko-tehnološko podprta evidenca, znanstvene objave in analize
.

Vrednosti atributa @xml:id izhajajo pri vseh elementih iz vrednosti, ki jo ima @xml:id opisa rokopisa. Atribut @xml:id imajo elementi: msDesc, surface, div, p, lg, l, lb, pb, note.

Primer za prvi rokopis v Registru NRSS:

Element
Vrednost @xml:id
msDesc
nrss_ms_001
surface
nrss_ms_001.f.0001
div
nrss_ms_001.div.0001
p
nrss_ms_001.p.0001
lg
nrss_ms_001.lg.0001
l
nrss_ms_001.l.0001
lb
nrss_ms_001.lb.0001
pb
nrss_ms_003.pb.0001
note

 • 2020-06-29Matija Ogrin:
  Dopolnila v Ms 122, Rokopis iz Škofič. Verzija 1.1.
 • 2020-04-07Matija Ogrin:
  Dodal opis Ms 135.
 • 2020-01-28Nina Ditmajer:
  Dodala opisa Ms 132, 133, 134.
 • 2019-11-17Matija Ogrin:
  Postopoma dodal opise rokopisov do Ms 131.
 • 2018-06-19Matija Ogrin:
  Postopoma dodal opise rokopisov do Ms 123.
 • 2017-02-14Matija Ogrin:
  Dodal NRSS Ms 110, vnesel razne drobne popravke.
 • 2016-04-23Tomaž Erjavec:
  Uporaba XInclude namesto entitet.
 • 2016-04-07Matija Ogrin:
  Uskladitev z novo shemo TEI: biblStruct/@type > @unit. Začetek večjega dopolnjevanja s podatki, nabranimi v zadnjih letih.
 • 2011-11-12Matija Ogrin in Jona Javoršek:
  Popravki in dopolnila; izpopolnjen pregledovalni in poizvedovalni sistem. Verzija 1.0.
 • 2011-11-11Boris Golec:
  Dodal 15 opisov uradovalne slovenike.
 • 2011-09-24Matija Ogrin:
  Popravki, dopolnila, nove enote. Verzija 0.9
 • 2011-08-08Matija Ogrin:
  Vključil dokumentacijo o projektu. Popravki in dodatki v kolofonu in opisih.
 • 2011-08-04Matija Ogrin in Jona Javoršek:
  Popravki, dopolnila, nove enote. Izboljšave poizvedovalnega sistema. Verzija 0.8.
 • 2011-04-06Tomaž Erjavec:
  Spremenjena struktura TEI: več datotek povezanih v en dokument.
 • 2011-04-05Matija Ogrin in Jan Jona Javoršek:
  Popravki, postavitev na splet, verzija 0.7
 • 2011-02-14Monika Deželak Trojar, Rok Dovjak, Matija Ogrin, Jan Jona Javoršek:
  Popravki in dodatki k bibliografiji.
 • 2011-01-07Jan Jona Javoršek:
  Prva postavitev sistema na splet, NRSS verzija 0.2
 • 2009-08-26Andreja Eržen, Katja Mihurko Poniž, Alenka Koron:
  Dodane nove enote v bibliografijo.
 • 2009-08-16Matija Ogrin, Maja Savorgnani, Katja Mihurko Poniž:
  Dodane mnoge nove enote v indeksu omemb in v registru rokopisov. Dopolnila, popravki.
 • 2008-07-16Tomaž Erjavec, Matija Ogrin:
  Spremembe v shemi in identifikatorjih; prva verzija tipologije rokopisnih besedil (taksonomija zvrsti).
 • 2008-06-24Matija Ogrin:
  Prva delovna verzija bibliografije, indeksa omemb v rkp. strokovni literaturi in opisov rokopisov.