Ms 013_01

Pridiga na praznik oznanjenja blažene device Marije. V Mekinjah 1787


del rokopisa id: nrss:nrss_ms_013_01 :
nadomestni identifikator:
identifikacijska številka: nrss_ms_013_01
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pridiga, socialni izvor: ekleziastični :
locus od: 001 do: 007 : str. 1-7
naslov izvirni lat. : Pro festo Annuntiationis Beatae Virginis Mariae in Mynkendorff Anno 1787
naslov uredniški slov. : Pridiga na praznik oznanjenja blažene device Marije. V Mekinjah 1787
incipit slov. : A:A, Aku leta donaſhni visoku zhastite Prasnik, koker na ta 25 dan tega Meſsza Martiusa nam vernem kristianam, vezh veſseila, ali shaluvaina ursoh da, ſe lehku nasklene ...
eksplicit: prestreih naſha uboga Duſha v tuoje Roke, inu jo pel pred Sodba Boſhjo k tuoimo Sinu Kristusu Jesusu, on bode tebe toguiſhno uſsliſhou, kir se niegova Mati, dai nam, de be ble naſhe sadne Beſsede na naſs smerti postele Jesus, Maria, S. Joseph. Amen.
opomba regesta : Pridiga na praznik Marijinega oznanjenja, datirana v Mekinjah 1787; pripisa o ponovitvah: 1789 in 1791. Retorična struktura štiridelna: Exordium, Pars 1ma, Pars 2da, Epilogus.
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Mekinje
čas nastanka: 1787
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 013_01. Pridiga na praznik oznanjenja blažene device Marije. V Mekinjah 1787. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_013_01/VIEW/ [ datum dostopa ]