Ms 013

Šest pridig s preloma 18. in 19. stoletja

Zbirka šestih pridig domnevno dveh neznanih rok. Prva roka je napisala najstarejšo (1); ta je datirana v Mekinjah 1787. Druga roka je napisala preostale (2 do 6 ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
identifikacijska številka ARS : SI AS 1073, zbirka rokopisov, I-148r
vsebina rokopisa:
povzetek: Zbirka šestih pridig domnevno dveh neznanih rok. Prva roka je napisala najstarejšo (1); ta je datirana v Mekinjah 1787. Druga roka je napisala preostale (2 do 6), datirane pri Sv. Mihaelu (pri Novem mestu) 1804, neznano kje 1811 in tri v Ljubljani 1812, 1813. Te so zapisane na pole različnega papirja, zvezane v zvezek, pridiga 1 pa je zvezku priložena kot nekoliko manjši snopič listov. Besedilo vseh šestih pridig je v novejši dobi zvezno paginirano s svinčnikom od 1 do 50, vendar dve prazni strani nista vključeni v številčenje. 1787–1813
razčlenjena rokopisna enota:
naslov uredniški slov. : Šest pridig s preloma 18. in 19. stoletja
fizični opis:
opis objekta oblika: kodeks :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir

Svetlejši papir, verjetno italijanske izdelave, odtis sita dobro viden. Snopiči v zvezku so iz različnih vrst papirja.

obseg:
opomba: 26 fol.
dimenzije list enota: mm :
višina: 238
širina: 196
kolacija leg:
formula: 4 + 6 + 4 + 4 + 4 + 4

Skupno 26 nefoliiranih folijev. Strani so paginirane od 1 do 50 (čeravno je prvi snopič zvezku le priložen), pri tem dve nepopisani strani izpuščeni iz paginacije. Prvi (priloženi) snopič je za pribl. 1 cm manjšega formata kakor preostali snopiči, povezani v zvezek. Robovi mestoma močno poškodovani, toda besedilo integralno.

opis rok roke: 2 :

Napisali dve roki: ena neznana roka prvo pridigo str. 1-7; druga neznana roka z drobnejšo pisavo preostalih pet pridig, str. 8-50.

zgodovina:
izvor:
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2008-06-18Matija Ogrin: Dodan razčlenjen opis posameznih delov rokopisa z regestami
  • 2008-04-25Matija Ogrin: Prvi zapis o rokopisu brez podrobnosti o vsebini
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 013. Šest pridig s preloma 18. in 19. stoletja. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_013/VIEW/ [ datum dostopa ]