Ms 013_02

Pridiga o sv. Frančišku Pavelskem


del rokopisa id: nrss:nrss_ms_013_02 :
nadomestni identifikator:
identifikacijska številka: nrss_ms_013_02
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pridiga, socialni izvor: ekleziastični :
locus od: 008 do: 018 : str. 8-18
naslov izvirni lat. : Sermo de S. Francisco de Paula
naslov uredniški slov. : Pridiga o sv. Frančišku Pavelskem
incipit: Ponischnoſt ima toku veliko Zeino, ino urednust u Nebeſsih, de je vidit, koker deb ſa naſho perhodno srezho ...
eksplicit: Skus Saschluschaine S. Franzhischka uſhlischi nasche proschne o Jesus. Amen.
opomba regesta : Pridiga o svetem Frančišku Pavelskem. Retorična struktura: Exordium I-V; Propositio VI; Pars 1ma: VI-XIII; Pars 2da: XIV-XXII; Epilogus: XXIII
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 8. jul. 1804
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 013_02. Pridiga o sv. Frančišku Pavelskem. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_013_02/VIEW/ [ datum dostopa ]