Ms 013_06

Pridiga na god sv. Janeza Nepomuka. Četrto nedeljo po Veliki noči


del rokopisa id: nrss:nrss_ms_013_06 :
nadomestni identifikator:
identifikacijska številka: nrss_ms_013_06
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pridiga, socialni izvor: ekleziastični :
locus od: 043 do: 050 : str. 43-50
naslov izvirni lat. : Sermo pro festo S. Joannis Nepomuceni martyris. Dominica quarta post Pascha.
naslov uredniški slov. : Pridiga na god sv. Janeza Nepomuka. Četrto nedeljo po Veliki noči
incipit: En rezh, ktira je shlahtna, draga inu imenitna, potrebuje velika skrb, inu aku je ta rezh taku ushafana, de se sna lohku inu hitru sgubiti, potrebuje ena poſsebnu velika skerb.
eksplicit: de bomo imeli uſselej sadosti serzhnosti, sa toja zhast se obnashati, postenje blishniga varvati, opravlanje ne porajtati, inu toku po nashi smerti priti u drushina tojga perjatla, nasiga patrona Joannesa, is kritim, koker shelimo, ravnu taku vupamo gledati, ushivati, lubiti te, zartani Jesus! skus zela dougla vezhnost. Amen.
seznam bibliografskih enot:
opomba regesta : Pridiga na god sv. Janeza Nepomuka, četrto nedeljo po Veliki noči. Retorična struktura: Exordium I, Pars 1ma II-IV; Pars 2da V-VII; Epilogus VIII.
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Ljubljana
čas nastanka: 16. maj 1813
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 013_06. Pridiga na god sv. Janeza Nepomuka. Četrto nedeljo po Veliki noči. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_013_06/VIEW/ [ datum dostopa ]