Ms 013_05

Pridiga na god sv. Alojzija Gonzage, spoznavalca. Peta nedelja po binkoštih


del rokopisa id: nrss:nrss_ms_013_05 :
nadomestni identifikator:
identifikacijska številka: nrss_ms_013_05
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pridiga, socialni izvor: ekleziastični :
locus od: 035 do: 042 : str. 35-42
naslov izvirni lat. : Sermo pro festo S. Aloysii Gonzagae Confessoris. Dominica quinta post Pentecoſt.
naslov uredniški slov. : Pridiga na god sv. Alojzija Gonzage, spoznavalca. Peta nedelja po binkoštih
incipit: Veliku jih je, ktirim na meisti veſselja shalost, na meisti troshta strah strij donashnij S. Evang. kir pravi Jesus, de nebeshku Kralestvu ni sa tega, ktirga praviza obilnishi ni ...
eksplicit: ti ratamo uſsaj enaki u pokori, de skuz to pridemo enkrat srezhnu sa tabo, gledat, ushivat, lubiti Jesuſsa skus zela douga vezhnost. Amen.
opomba regesta : Pridiga na praznik sv. Alojzija Gonzage, peto nedeljo po binkoštih. Retorična struktura: Exordium I, Pars 1ma II-IV; Pars 2da V-VII; Epilogus VIII.
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Ljubljana
čas nastanka: 21 jun. 1812
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 013_05. Pridiga na god sv. Alojzija Gonzage, spoznavalca. Peta nedelja po binkoštih. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_013_05/VIEW/ [ datum dostopa ]