Ms 018

Kapelški pasijon

Kapelški pasijon je ohranjen v zelo poškodovanem rokopisu s srede ali (začetka) druge polovice 18. stol. Zunanjost: vezan je v kartonirane platnice velikosti 36 ...

identifikator rokopisa:
država: Avstrija
naselje: Kapla ob Dravi / Kappel an der Drau
vsebina rokopisa:
povzetek: Kapelški pasijon je ohranjen v zelo poškodovanem rokopisu s srede ali (začetka) druge polovice 18. stol. Zunanjost: vezan je v kartonirane platnice velikosti 36,8 x 23,3 cm; hrbet je iz razpadajočega, temnorjavega usnja. Hrbet je širok 3 cm, sam knjižni blok brez platnic je širok cca. 2 cm. Na čelni platnici so vidni nečitljivi ostanki zapisov, zlasti več števil, morda računskih vaj. Knjižni blok sestavlja 71 listov velikosti 36 x 22,2 cm - merjeno na foliju s sedanjo foliacijo št. 3. Na koncu rokopisa je 16 listov odrezanih; njihovi ostanki na mestu, kjer so bili sešiti v polo, so vključno s šivi dobro vidni; manjka torej celotna pola, razen samega stržena, s katerim je bila pola prvotno uvezana v rkp. Od ohranjenih 71 listov je 67 prvotnih, štirje pa so dodani v 19. stoletju: dva čelna lista (z naslovom in uvodom) in dva lista (ena pola), všita v sredo prve ohranjene lege rokopisa. Vezava je verjetno prvotna - okvirno sočasna z rokopisom - sodeč po spojnih listih, ki sta prvi in zadnji videti iz enakega papirja kakor glavni del rkp (čeprav sta oba mnogo bolj zamazana). Na zadnjem spojnem listu levo zgoraj je vpis števil 1745 x 1816, vendar ni gotovo, ali gre za letnice.
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: dramsko besedilo, kmečki pisci: bukovniki :
naslov izvirni slov. : Komödia od Kristusouiga Terplinja. Katiro so nekidei na te ueliki zhetertig inu na te uelikonozhni Pondelik v Kapli spilali.
naslov uredniški slov. : Kapelški pasijon
incipit slov. : Poschluscheite kay jes uam bom nasneine dau od Terpliena Christusa Jesusa, istem vezh prekounite vascho pregrieho, kir je vrschach Jesusu anutaku veliko Martro. ta perva inu naruezhi Martra je bila, kir je Jesus od soje Matere biu to ſchallostno Slou jemau ...
eksplicit slov. : Koker tu Tellu odmerje, da se Dushiza Daruje Sueti Rai popolnama
fizični opis:
opis objekta oblika: kodeks :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir

Celoten prvotni rokopis (brez dodanih štirih listov) je iz enakega papirja in predstavlja eno samo, sprva enotno zvezano knjigo. Ves prvotni papir je enak: liste sestavlja svetlo rumenkast, močan, debelejši papir z odtisom sita v 9 kolonah.

Vsaka pola papirja ima na sredini veliko, okroglo vodno znamenje, ki meri v višino skoraj 12 cm, v širino okr. 15 cm. Predstavlja krog z rimskim križem, na spodnji strani ga obdaja vitičje, nad njim stoji krona, levo in desno spodaj stojita inicialki FW (Franz Weinländer, Šentrupert pri Celovcu / St. Ruprecht, Klagenfurt).

vodni znak: Krog z rimskim križem in krono, obdan z vitičjem, z inicialkama FW.
obseg:
opomba: Knjižni blok sestavlja 71 listov velikosti 36 x 22,2 cm – merjeno na foliju s sedanjo paginacijo št. 3. Na koncu rokopisa je 16 listov odrezanih; njihovi ostanki na mestu, kjer so bili sešiti v polo, so vključno s šivi dobro vidni; manjka torej celotna pola, razen samega stržena, s katerim je bila pola prvotno uvezana v rkp. Od ohranjenih 71 listov je 67 prvotnih, štirje pa so bili dodani v 19. stoletju: dva čelna lista (z naslovom in uvodom) in dva lista (ena pola), všita h koncu prve ohranjene lege rokopisa.
dimenzije list :
višina: 360
širina: 222
foliacija: Rkp. je bil paginiran najverjetneje tedaj, ko so bili v 19. stoletju dodani omenjeni štirje listi. Sedanji prvi, naslovni list ni paginiran; paginacija se začne na sedanjem tretjem listu recto s številko 3 in teče zvezno naprej; pola s paginami 13–16 je bila všita v 19. stol.; na str. 45 stoji napačno 43, vendar naprej pravilno do 82. Tu manjkata dva cela lista: paginacija se nadaljuje s pagino 87. Dejansko sestavljata folija 69/70 ter 87/88 isto polo – za stranjo 70 pa sta dva lista (71/72, 73/74), ki na nasprotni strani lege onkraj šiva nimata para (pripadajoča para sta izgubljena), zato ta dva nista pritrjena v lego. Nato paginacija teče naprej zvezno do pag. 144. Lista 141/142 je ohranjena samo gornja polovica. Zadnji trije listi (od pag. 139 dalje) so odtrgani od lege.
kolacija leg:

V sedanjem razpadajočem stanju je moč s pridržki konstatirati naslednjo prvotno sestavo rokopisa.

formula: (i) + ii + iii + 1(8) + 2(12) + 3(12) + 4(10, 2 vacat) + 5(12) + 6(12) + iv + v + vi + (vii)

Rkp je prvotno sestavljalo poleg veznih listov 6 leg po 12 listov, listi zadnje lege so odrezani.

opis rok roke: 2 :

Rokopis sta napisali vsaj dve roki. Glavna roka (A) je napisala prvotno besedilo ob koncu 18. stol. s poznobaročno, nekoliko rustikalno humanistično kurzivo. Poznejša roka (B) je napisala besedilo na vstavljenih štirih folijih sredi 19. stoletja.

opis vezave:

Rkp je vezan v kartonirane platnice velikosti 36,8 x 23,3 cm; hrbet je iz temno rjavega, zdaj razpadajočega usnja. Hrbet je širok 3 cm, sam knjižni blok brez platnic je širok cca. 2 cm. Na čelni platnici so vidni nečitljivi ostanki zapisov, zlasti več števil, morda računskih vaj (podobno na več listih v notranjosti). Vezava verjetno ni sočasna z rokopisom, ampak nekoliko mlajša – čeravno sta vezna (spojna) lista iz enakega papirja kakor glavni del rkp. V prvi legi so listi s srede 19. stoletja všiti s šivi, pravokotnimi na hrbet, kar priča o poznejšem posegu v obstoječo vezavo.

zgodovina:
izvor:

Rkp je nastal v Železni Kapli v zadnji četrtini 18. stol., nato je bil prav tam dopolnjen s štirimi listi sredi 19. stol. kot dar za bratovščino v Kapli (vpis na str. 115).

kraj nastanka: Železna Kapla
čas nastanka ne po: 1800 ne pred: 1775 : zadnja 1/4 18. stoletja
akvizicija: Rkp je bil sredi 19. stol. last bratovščine v Kapli.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis je bil narejen neposredno ob ogledu rokopisa, izposojenega od prof. Ericha Prunča, ki si ga je ta izposodil iz župnišča v Kapli ob Dravi.
  • 2010-01-21Matija Ogrin: Več dni: preučevanje vezave, sestave leg, paginacije, rok. Prvi opis rokopisa.
  • 2010-01-19Matija Ogrin: Prvi ogled rokopisa.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 018. Kapelški pasijon. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_018/VIEW/ [ datum dostopa ]