Ms 024

Branje od Antikrista inu od njegoveh fouš prerokov

Bukovniški rokopis iz Rožne doline na Koroškem z raznoliko, tudi profetično in asketično vsebino. Verjetno so vsaj nekateri deli prepis ali predelava katerega o ...

identifikator rokopisa:
država: Avstrija
naselje: Sveče / Suetschach
repozitorij: zasebna last
vsebina rokopisa:
povzetek:

Bukovniški rokopis iz Rožne doline na Koroškem z raznoliko, tudi profetično in asketično vsebino. Verjetno so vsaj nekateri deli prepis ali predelava katerega od profetičnih rokopisov Matije Žegarja (1734–1798). Naslov je precej podoben naslovu ohranjenega Žegarjevega rokopisa o Antikristu.

Rkp vsebuje (2r–8r) hagiografijo sv. Florjana in raznolike lepe pobožnosti k temu priprošnjiku; (8r–10r) prerokovanje iz leta 1769; sledi (10v–31v) Branie od Antekrista v obliki treh „pridig“. Nato hišni žegen, stare pobožnosti, zamaknjenja; mdr. Litanije sv. Erazma, ki niso izpričane, kolikor znano, v nobenem drugem ohranjenem tekstu.

Glavno besedilo je na naslovnem listu (fol. 10r) datirano 1780.

razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza, zvrst besedila: pridiga, zvrst besedila: razne zvrsti, kmečki pisci: bukovniki :
naslov izvirni slov. : Branie od Antekrista inu od niegoveh foush prerokou tude od konzhanja tega svieta Od gore uſtajenja teh mertleh inu od te Poshliednie Sodve Boshie Kai sa en vrtl zhries is vollane inu Kai sa en vrtl zhries te ferdamane Prishu bode Preshribanu vtam letu 1780.
naslov uredniški slov. : Branje od Antikrista inu od njegoveh fouš prerokov
incipit slov. : Krodko popisane tega shiulena inu sapopadk pridna poboshnosti Floriona posebnega pomozhnika uneuornosti tega ogna predlia pa letania suoshena shnegouega shiulena.
eksplicit slov. : dusha noj telu bash Pogubu kna bash uzh u shiulou Millosti, gnada bashja je sgublena dusha bo u selej pezhena kna bo uezh osdraulena
seznam bibliografskih enot:
fizični opis:
opis objekta oblika: kodeks :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir

V vsem rokopisu enak papir: močnejši papir rumenkaste barve, mestoma zamazan, odtis sita dobro viden v 8 kolonah, vsak folij ročno slepo liniran (tj. brez barvila) v cca. 17 do 19 vrstic. Na zadnjih ducat listih lineacije ni več oz. morda ni vidna. Vodni znak je moč opaziti, toda vedno v pregibu pol, zato ni dobro viden: morda podoben vodnemu znaku celovškega papirničaja iz Šent Ruperta Franza Weinländerja, toda mnogo manjši.

vodni znak: medaljon (krona?) z vitičjem
obseg:
opomba: (i) + 91 + (ii) fol.
dimenzije list enota: mm :
višina: 198
širina: 150
foliacija: Rokopis ni foliiran.
kolacija leg:

Na začetku kodeksa je od prve lege odrezanih cca. 20 listov, del te velike prve lege se nadaljuje nato na prvih ohranjenih folijih, na njih napisan uvod.

Kolikor je moč razbrati, sestavlja kodeks vsaj šest leg, k njim pa so verjetno privezani še posamizni snopiči. Natančne sestave ni bilo moč razbrati. Potek folijev in šivov v legah: 15 fol., šiv, 8 fol., šiv, 8 fol., šiv, 7 fol. - 1 vacat, šiv, 16 fol., šiv, 15 fol. - 1 vacat, šiv, 22 fol.

opis rok roke: 3 :
opomba o roki:

Napisale tri roke. Del s pobožnostjo k sv. Florjanu je uvezan pred glavno besedilo in je napisan s prvo roko. Druga roka, prav tako bukovniška kakor prva, je pisala glavni tekst, tretja, kultivirana roka je vanj posegala proti koncu s popravki in dodatki.

opis vezave:

Platnice iz kartona temno rjave barve, hrbet prvotno vezan v usnje, toda razpadlo in raztrgano, pozneje hrbet preprosto sešit z močnejšo vrvjo, ki zdaj namesto hrbta povezuje platnici in knjižni blok.

zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 1780
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen ob prvem ogledu rokopisa.
  • 2011-08-09Matija Ogrin: Vsebinski dodatki, popravki.
  • 2011-01-09Matija Ogrin: Citati prepisani s posnetkov.
  • 2010-10-19Matija Ogrin: Glavnina opisa in situ.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 024. Branje od Antikrista inu od njegoveh fouš prerokov. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_024/VIEW/ [ datum dostopa ]