Ms 023

Poljanski rokopis. Jezusovo življenje v sto postavah

Obsežen rokopis na več kot 700 straneh velikega formata. Vsebinsko sodi v tradicijo zvrsti vita Christi: temelji na Evengelijih in ob njih – tudi z naslonitvijo ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
identifikacijska številka Nuk : Ms 15/2009
vsebina rokopisa:
povzetek:

Obsežen rokopis na več kot 700 straneh velikega formata. Vsebinsko sodi v tradicijo zvrsti vita Christi: temelji na Evengelijih in ob njih – tudi z naslonitvijo na cerkvene očete ter srednjeveško mistično izročilo (mdr. razodetja svete Brigite) – razvija premišljevalno pripoved o Jezusovem življenju. Delo je verjetno genetično povezano z eno od monumentalnih baročnih izdaj Jezusovega življenja kapucinskega patra Martina Cochemskega (Martin von Cochem, 1634–1712).

Celotno besedilo je imelo verjetno 100 'postav'. Ohranjeni rkp se začne s peto postavo (odhod Svete družine v Betlehem, Jezusovo rojstvo) in se konča z 99. postavo: mrtvega Kristusa snamejo s križa in položijo Mariji v naročje. Nastanek: konec 18. stol. v Poljanski dolini. Rkp je zvesto prepisan s starejše predloge, ki se nam je vsaj deloma ohranila v rokopisu NRSS Ms 28. Po tej predlogi je besedilo tukajšnjega rkp prepisano skoraj dobesedno, vendar z opaznimi jezikovnimi, zlasti oblikoslovnimi odmiki od stare knjižne predloge k nekoliko bolj gorenjsko zaznamovanemu jeziku.

razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza, socialni izvor: ekleziastični :
naslov uredniški slov. : Poljanski rokopis. Jezusovo življenje v sto postavah
incipit: Kir se je perblishou ta konz teh devet Meszu od spozhetja Christusouga je shla unkei ena sapoud od Caesarja Augusta, de zeu svet ima popiſan biti inu vsakter uleizhi u tu Mestu, od katirga so neh starshi rojeni bli ...
eksplicit: inu is kai sa eno andohtjo so umivale te druge Mariae lete sheroke rane teh s: rok Breſs zvibla so si oni usſi treſsel od od pozhesheina, inu sa od velikiga usſmilena zel sbelel.
fizični opis:
opis objekta oblika: kodeks :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir

Močnejši ročno izdelan papir, odtis sita je viden v osmih kolonah na folij; vodni znak vsebuje

vodni znak: inicialki IG, ki pomenita Josepha Grundnerja
; ta je bil lastnik papirnice v Goričanah od 1799 do 1827. Papir je iz let okrog 1800 (mnenje Darka Cafute).

obseg:
opomba: Ohranjenih je 332 folijev. Čelna platnica manjka; od izgubljenih prvih dveh leg rkp so se ohranili samo trije zdaj odtrgani listi. Manjkajo tudi zanji listi. Zadnja platnica je ohranjena, vezana v temnorjavo usnje, zelo poškodovano..
dimenzije list enota: mm :
višina: 340
širina: 217
foliacija: Rkp je paginirala ista roka, ki je pisala tudi besedilo, verjetno neposredno ob nastanku. Prvi ohranjeni listi imajo paginacijo 2 (?), 19/20, 47/48, nato so listi od 49 naprej večinoma vezani v lege, deloma razpadajo, paginacija teče naprej do zadnjih šest listov, ki so odtrgani, zelo poškodovani, predzadnji list ima pagino 718 (je zadnji s popolnoma razvidno paginacijo), zadnja ohranjena stran rkp verjetno paginirana 720.
opis vezave:

Rkp je bil vezan v kartonske platnice, prevlečene s temno rjavim usnjem formata 35 x 22,5 cm. Ohranjena je samo zadnja platnica, močno poškodovana; hrbet in prednja platnica sta odtrgana in izgubljena.

zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Poljanska dolina
čas nastanka ne po: 1810 ne pred: 1799 : prehod iz 18. v 19. stol.
provenienca: Rkp morda izvira iz župnišča v Poljanah nad Škofjo Loko; cerkev in župnišče sta bila med vojno in revolucijo uničena.
akvizicija: Prejeto od anonimnega darovalca iz Poljan, ki je leta 2009 rkp. izročil dr. Francetu Štuklu, Sv. Duh pri Škofji Loki, od njega po posredovanju dr. Borisa Golca rkp. prispel v SAZU, nato v NUK.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen ob drugem ogledu rokopisa.
  • 2010-11-07Matija Ogrin: Celoten opis in situ.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 023. Poljanski rokopis. Jezusovo življenje v sto postavah. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_023/VIEW/ [ datum dostopa ]