Ms 025

Viža svet križov pot za duše v vicah ofrat

Rkp. vsebuje dve besedili križevega pota. Prvo je opremljeno s 15 jedkanicami, ki so na samostojnih listih uvezane v rkp. Jedkanice (iz grafične delavnice v Aus ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
identifikacijska številka ARS : SI AS 1073, zbirka rokopisov, 45r
vsebina rokopisa:
povzetek: Rkp. vsebuje dve besedili križevega pota. Prvo je opremljeno s 15 jedkanicami, ki so na samostojnih listih uvezane v rkp. Jedkanice (iz grafične delavnice v Ausgsburgu) in sam rkp. so iz 3. četrtine 18. stol., vezava pa s sredine 19. stol.; osrednja Slovenija, verjetno Ljubljana.
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: križev pot, socialni izvor: ekleziastični :
naslov izvirni slov. : Visha suet krishou Pot inu sa dushe vizah offrat.
naslov uredniški slov. : Viža svet križov pot za duše v vicah ofrat
incipit slov. : Pilatush oblastnik judovske deshelle obsodi nadoshniga Jesusa K: shpotliui smert tega Krisha, deb se Zeſsarju nasameru ...
eksplicit: Hvalen bodi nash Krishan Isvelizhar Christus Jesus, inu negova shalostna mati Maria. Inu virne dushe nei u me i pozhivajo. Amen.
fizični opis:
opis objekta oblika: kodeks :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir

Papir je vsetlomodre barve, odtis sita dobro viden, tudi deli vodnih znamenj, vendar fragmentarno (odrezani zaradi zgibanja pol); vezni listi iz potiskanega krašenega papirja so poznejšega izvora (po 1840).

obseg:
dimenzije list enota: mm :
višina: 175
širina: 105
globina: 16
foliacija: Rkp je bil foliiran 1–92 v arhivu s številskim strojčkom (žigosana foliacija).
kolacija leg:
formula: (i)–v + 92 + vi–(ix)

opis rok roke: 1 :
opomba o roki:

Napisala ena roka.

opis okrasja:

Rkp vsebuje 15 ročno koloriranih jedkanic, prva se nahaja ob fol. iii, vendar ni prilepljena, je poznejša in ni iz iste serije kakor preostale, ki so vezane ob vsaki postaji križevega pota (14) po ena. Ilustracije so odtisnjene na samostojnih listih iz belega, ročno izdelanega papirja, le ilustracija XII – Jezus umrje na križu – je na tak bel list prilepljena in je videti iz druge serije.

opis vezave:

Vezava verjetno ni prvotna: vezni listi (i), ii, vii, (ix) so že iz tovarniško izdelanega, strojno potiskanega dekorativnega papirja, skupaj z vezavo sodijo v sredo 19. stol. Rkp je vezan v platnice iz temnorjavega krašenega usnja, 18 x 11 cm, debelina hrbta 2 cm.

Listi z ilustracijami iz belega papirja so bili po znamenjih v vezavi sodeč uvezani pozneje, po nastanku glavnega besedila, verjetno hkrati s sedanjo vezavo; takrat je bil rkp. tudi obrezan, listi so zdaj povsem enotne velikosti.

zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Osrednja Slovenija
čas nastanka ne po: 1775 ne pred: 1750 : 3. četrtina 18. stol.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-03-17Matija Ogrin: Osnovni podatki.
  • 2011-03-21#MOG #LVI: NAME ERROR: Dodane podrobnosti glede jedkanic.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 025. Viža svet križov pot za duše v vicah ofrat. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_025/VIEW/ [ datum dostopa ]