Ms 026

Bukve Svete Gertrudis jenoi Mehtildis, duhovnih sestra

Obsežen rokopis z raznimi zvrstmi duhovnih besedil, cca. 450 strani, datiran 1745 v Škofji Loki, mala osmerka. Vsebuje številne molitve, litanije, zaobljube, tu ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
identifikacijska številka ARS : SI AS 1073, zbirka rokopisov, 26r
vsebina rokopisa:
povzetek:

Obsežen rokopis z raznimi zvrstmi duhovnih besedil, cca. 450 strani, datiran 1745 v Škofji Loki, mala osmerka. Vsebuje številne molitve, litanije, zaobljube, tudi oficije, večernice in jutranjice, duhovna razodetja. Prevod in priredbe po nemških predlogah iz tradicije t.i. Gertrudebücher, t.j. mistične in duhovno-vzgojne literature, ki izhaja iz razodetij svete Gertrude Velike (1256–1302). Na koncu rokopisa je kazalo, ki prikazuje vsebino do strani cca. 160. Toliko je namreč obsegal prvotni rokopis. Za stranjo 123 je bilo vstavljenih v rkp več kot 300 strani dodatnih molitev in oficijev, kazalo pa je ostalo nespremenjeno in kaže sestavo (domnevno) prvotne rokopisne knjige.

Prevod je narejen po več kakor enem viru; na str. 110 naveden podatek, da je tam zapisano pobožnost uradno izdal škof v Freisingu: „leta Andoht je v Fraishnig Pod nashim gnadlouim Firstam vkai dana bila v leto 1733.“ Za češčenje Kristusovega trpljenja na str. 172 je naveden vir acta claraeuelenſa.

Paginacija je večkrat prečrtana in popravljena. Vse glavno besedilo je napisala ena roka, ki je podobna glavni roki v kodeksu Škofjeloškega pasijona, vendar je pravopis precej neregularen, bolj oprt na latinščino kakor na bohoričico. Na koncu rkp. kratka, manj pomembna vpisa dveh sekundarnih rok.

Rkp je najverjetneje nastal v kapucinskem samostanu v Loki, toda v povezavi z bratovščino sv. Gertrude. Na koncu slovenskega uvoda na strani 00_13 se je pisec označil z besedami Scripsit indignus Sodalis S: Gertrudis, na str. 00_12 nanj morda meri kratica S.R. Na str. 65, 66 je molitev za člane bratovščine Svete Matere Monike, Avguština in Nikolaja Tolentina ter z njo povezani odpustki; vključenih je še več drugih pobožnosti za bratovščine (str. 366 idr.). Z bratovščino sv. Rešnjega Telesa in s pasijonsko tradicijo bi lahko bile povezane mnoge lepe molitve in pobožnosti s premišljevanjem Kristusovega trpljenja.

razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: molitvenik, redovništvo: kapucini (OFM Cap) :
naslov izvirni slov. : Bvkve Suetæ Gertrvdis Ienoi Mehtildis Dvhounih Sestra. V Katirih Lauter Kraftne Nebeskhe ieno Boshiæ Molituze Sa Sapisane. Katiræ tim Suetim Diuizam nekai od Samiga Christusa ieno Materæ Boshie nekai Pa od Samiga suetiga Duha resodette. Is Iesika Nemskiga na Crainsku preoberne v Skoffi-Loca 1745.
naslov uredniški slov. : Bukve Svete Gertrudis jenoi Mehtildis, duhovnih sestra
incipit slov. : Kir iest te skriumost teh Dueh Duhounih sestra Gertrudis ieno Mehtildis /: katirae si bile rioene graffine od Haken porn ieno obedue suetiga Benedicta ordna v-kap v-enim clostro shiuelle. ieno glih is gnadam boshim oziranae :/ vroke dobiu. ter noter is velikim zudam ieno veseillam vidu, ieno prebrav, te velike gnade katirae iem je bug skaſov ...
eksplicit: Sadniz proſim tebe ti ozhes toij Suet shegin men dodelit, mene sdei ieno uſelei pred uſim greham obuaruat, moiae serze. katiriga sdei v toiae serze saklenem ieno tebi h zhasti dam. v toi lubesni ieno andoht obdershati hozes. ieno uſe kar bom sturo. h vezh zast boshij obernit Amen
fizični opis:
opis objekta oblika: kodeks :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir

Svetlorumen, finejši papir, podoben tistemu v kodeksu Škofjeloškega pasijona, dvoje vodnih znamenj delno vidnih: fol. ii:

vodni znak: zvezdni venec
, fol. iii:
vodni znak: monogram A. D.

obseg:
opomba: VIII fol. + 454 str. + II fol
dimenzije list enota: mm :
višina: 148
širina: 90
globina: 43 (s platnicami), debelina knjižnega bloka 33
foliacija: Rkp je paginiran od 1 do 454, toda paginacija je na več mestih popravljena z drugo roko, ker je rkp sestavljen iz več prvotno ločenih delov. Prvotna paginacija ponekod vidna, a obrezana oz. prečrtana; sega od str. 1 do 123; nato paginacijo nadaljuje druga roka brez napak do str. 454, vendar se vmes na več mestih pojavi tudi stara paginacija, ker so prvotno napisani deli rkp. zloženi skupaj z naknadno dopisanimi (npr. nova: 170, stara: 128). Celo ta, sekundarna paginacija, je na več mestih obrezana (npr. str. 240, 242 ss.), zato je evidentno, da je sedanja vezava nekoliko poznejša od samega nastanka rkp. Za stranjo 328 sta v rkp. izgubljena dva cela folija; tekst je prekinjen, rokopis se nadaljuje s str. 333.
kolacija leg:
formula: fol. (i)–viii + 454 str. + ix + (x)
opis rok roke: 4 :
opomba o roki: Ves glavni del je napisala ena sama roka z drobno lepopisno humanistično kurzivo; duktus roke je v mnogih potezah zelo podoben glavni roki (roka B) Škofjeloškega pasijona, zlasti v črkah p, r, K, M, ligaturi æ idr.
opomba o roki: Na str. 454 je vpis druge, verzirane lepopisne roke: Laus Pro Semper 1769. / Non. Non Nobis Non Nobis / sed tibi domine da Gloria'. / Amen. Prav ta roka je z istim črnilom naredila tudi paginacijo rkp. od str. 123 ss.
opomba o roki: Na str. 451 je vpis tretje, okornejše roke: perfision / Jest tebi hvalo Dam o gospud Jesus Christus [vrzel razlog: vzorčenje ] vender ti nisi name posabou Ampak se Mene is tega shleht golfiviga inu sapeliuiga sueta uen spelou Inu vleta suete orden koker ueno gvishno Mesto vezhniga isvelizhania postauou
opis vezave:

Rkp je uvezan v leseni platnici debeline cca. 4 mm, prevlečeni s temnorjavim krašenim usnjem. Na čelni platnici je vtisnjen v usnje monogram IHS, na zadnji platnici pa je razbrati monogram Matere Božje v obliki velikega M. Od dveh zapiračev je eden na mestu, drugi odtrgan. Hrbet odstopa od knjižnega bloka, deloma raztrgan.

zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Škofja Loka
čas nastanka: 1745
provenienca: Na prvem letečem veznem listu (ii) verso je zapisano ime Ioanes Shrai No 14
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-01-28Matija Ogrin: Celoten opis ob drugem ogledu rkp (brez problematike avtorstva in razčlembe vsebine).
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 026. Bukve Svete Gertrudis jenoi Mehtildis, duhovnih sestra. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_026/VIEW/ [ datum dostopa ]