Ms 027

Metarnikovo prerokovanje

Krajše prerokovanje o prihodu Antikrista in o koncu sveta na 6. folijih s konca 18. stol. Prerokovanje se začenja z letnico 1725, sledijo napovedi stisk, vojsk ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ravne na Koroškem
identifikacijska številka Rav : Kotnik 53
vsebina rokopisa:
povzetek: Krajše prerokovanje o prihodu Antikrista in o koncu sveta na 6. folijih s konca 18. stol. Prerokovanje se začenja z letnico 1725, sledijo napovedi stisk, vojsk in težav za posamezna leta ali desetletja, npr.:
povdarjeno: ... inu velika ſima inu bode enu nerodovitne leitu inu ſhounirſka liſht iinga jnu v tim leti 1744 bodo pak en velik potreſ.
Za leto 1834 je napovedan vdor Turkov, ki bodo požgali vsa mesta, pokončali vse krščanstvo. Težave se še stopnjujejo proti letu 2000, ko je predviden konec sveta. Na koncu besedila je rkp podpisan in datiran:
povdarjeno: 1799 je ſhribou ſimon
. Na ovoju rokopisa (Kotnikov?) zapis: Najdeno v podstrešju pri Šratnekarju (Metarnik Janez).
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: prerokovanje, kmečki pisci: bukovniki :
naslov izvirni slov. : Riſnizhnu jnu ſtraſhnu poſhribanje godenja koku bodo Lete naprej pernesle dobru inu hudu
naslov uredniški slov. : Metarnikovo prerokovanje
incipit slov. : u tim leti 1725 ſo u tim kloſhtri ute meſti Napela jmenuana ſo utem kloſtri letu zhudnu Rezh naſhli ...
eksplicit: po tim bode tu letu 1995 bodo te ſbiſde od Nebis doli padale inu potim bode tuletu 1997 tedai bode pak en paſtir inu en ouzhji hliu jnu potim bode tudi ſkor konz tiga ſveta. 1799 je ſhribou ſimon
fizični opis:
opis objekta oblika: kodeks :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir
obseg:
opomba: 6 folijev manjšega formata – tri preganjene pole, zvezane z vrvico.
dimenzije list enota: mm :
višina: 165
širina: 120
foliacija: Rkp. je bil paginiran od 1 do 11 v novejšem času.
kolacija leg:
opis rok roke: 1 :
opomba o roki:

Napisala ena roka, precej okorno.

zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Koroška
čas nastanka: 1799
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-03-24Matija Ogrin: Celoten opis.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 027. Metarnikovo prerokovanje. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_027/VIEW/ [ datum dostopa ]