Ms 028

Jezusovo življenje v sto postavah

Rkp je fragment (ohranjenih 40 folijev) obsežnega besedila iz srede 18. stol. o Jezusovem življenju, ki je obsegalo čez 900 strani. To besedilo je bilo predloga ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
identifikacijska številka ARS : SI AS 1073, zbirka rokopisov, 190r
vsebina rokopisa:
povzetek:

Rkp je fragment (ohranjenih 40 folijev) obsežnega besedila iz srede 18. stol. o Jezusovem življenju, ki je obsegalo čez 900 strani. To besedilo je bilo predloga za poznejši prepis, t.i. Poljanski rokopis, v tem registru zajet kot NRSS Ms 023.

Rkp je pribl. pol stoletja starejši od Poljanskega rkp., nastalega okr. 1800. To je razvidno iz rabe okrajšav, ki jih v Poljanskem rkp. ni več oz. so razvezane, ter iz (pravo)pisnih konvencij, npr. rabe črke j (za i in j), črke ÿ ali ligature æ idr., ki so v Poljanskem rkp. večidel že prepisane z ustreznimi modernimi skupinami črk. Prepisovalec, ki je napisal Poljanski rokopis, je na foliju 16r (ki je paginiran 879) zapustil droben zapis s svojo roko: p. 687, ki se nanaša na njegov nastajajoči Pojanski rokopis. Omenjena stran je v Poljanskem rkp. žal izgubljena, vendar kolacija obeh rokopisov popolnoma ustreza temu podatku. Začetek besedila, ohranjenega v tukajšnjem rkp. (str. 849), se v Poljanskem rkp nahaja na str. 670; konec tukajšnjega rkp. (str. 928) ustreza v Poljanskem rkp. začetku str. 720, obema pa manjkata sklepni del 99. postave in celotna 100. postava.

razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza, socialni izvor: ekleziastični :
naslov uredniški slov. : Jezusovo življenje v sto postavah
incipit slov. : Boju te smert, de se tebi od Strahu Dusha inu Telu pretreiſse inu terpish u' tuoimo sadnimo zugu grosovitne Martre, de tebi tuoie Serze nad letim pozhti more.
eksplicit: noter da Kosti stepenu, to Oſerzhje zel skerzhenu, inu zelu Truplu zhes inu zhes pounu kervavih zurku, Bul, sprasku, luken inu Ran. Obkratkim govort, na letimo S. Merlizhu ni blu obene koshe bres
fizični opis:
opis objekta oblika: kodeks :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir

Ročno izdelan, finejši, porumenel papir, jasen odtis sita, vodno znamenje (fol. 12, 14 idr.) najlepše vidno na fol. 17:

vodni znak: cca. 6 cm visoka, 4 cm široka cvetlična oblika: vrhu stebla cvet, levo in desno razvejano listje ali vitičje
; na fol. 19 in 21
vodni znak: vodni znak v obliki vaze, verjetno skupaj s cvetico del istega znamenja; ob vazi levo in desno okrasje, verjetno inicialke
, ne razberem.

obseg:
opomba: 40 fol., ostanek obsežnega rkp., ohranjeni so štirje kvinterniji s konca rkp, na koncu manjka vsaj ena lega.
dimenzije list enota: mm :
višina: 240
širina: 190
foliacija: Rkp ima novo foliacijo in staro, prvotno paginacijo. Foliacija je narejena s številskim strojčkom v arhivu od 1 do 40. Prvotna paginacija je mestoma nečitljiva zaradi poškodovanih listov, toda neprekinjena in pravilna: razbrati jo je moč od str. 851 na sedanjem fol. 2 (na prvem fol. ni vidna, verjetno je bila to str. 849) do str. 928.
kolacija leg:
formula: 10 + 10 + 10 + 10

opis rok roke: 1 :
opomba o roki:

Napisala ena roka. Značilne so redke, toda redno uporabljene stare okrajšave za končnice -um, -am, -ae.

opis vezave:

Vezava je nova, rkp je bil obnovljen v arhivu.

zgodovina:
izvor:
čas nastanka ne po: 1775 ne pred: 1725 : sreda 18. stoletja
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-04-15Matija Ogrin: Dodatki o vsebini, primerjava s Poljanskim rkp.
  • 2011-03-31Matija Ogrin: Prvi ogled, osnovni podatki.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 028. Jezusovo življenje v sto postavah. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_028/VIEW/ [ datum dostopa ]