Ms 034

Smrt, sodpa, peku, nebesku kralestu

Asketična meditativna proza o štirih poslednjih stvareh. Premišljevanje o smrti, sodbi peklu in nebesih zavzema vsako po en glavni del besedila.str. 1–8: premiš ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
identifikacijska številka NSAL : NŠAL 102, 43, fasc. 17
vsebina rokopisa:
povzetek:

Asketična meditativna proza o štirih poslednjih stvareh. Premišljevanje o smrti, sodbi peklu in nebesih zavzema vsako po en glavni del besedila.

 • str. 1–8: premišljevanje o smrti, 4 poglavja. Na konec tega dela je privezana pola (dva neoštevilčena folija) s Šembiljinimi prerokovanji;
 • str. 9–71: o poslednji sodbi nad človekom, 14 poglavij;
 • str. 73–124: meditacija o peklu, 12 poglavij
 • str. 125–156: zadnji glavni del – od Nebeshke zhasti, 3 poglavja;
 • str. 157–161: tri strani besedilnih dodatkov tretje roke.

Vstavljena pola s Šembiljinim prerokovanjem vsebuje za leto 1777 mdr. takšno napoved: Esteraih staierskim inu vogerskim inu Koroskim inu Krainskim boda ti ludie od neh Kralou od stopili. Dvomljivo je, da bi tako očitno neveljavno „napoved“ kdo še zapisal za nazaj, torej po letu 1777. Po tem gre sklepati, da je bila vsaj ta pola zapisana pred letom 1777 in všita v rkp ravno na konec prvega dela za podkrepitev premišljevanja o smrti.

Rokopis je datiran na koncu glavnega besedila, na str. 156: Lete Bukve so ble spiſsane ta 25 dan Juniusa u lejtu en 1793. Iz kodikoloških znamenj je moč sklepati, da gre za prepis že obstoječega slovenskega teksta.

razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza, socialni izvor: ekleziastični :
naslov izvirni slov. : Smert, Sodpa, Peku, Nebesku Kralestu
naslov uredniški slov. : Smrt, sodpa, peku, nebesku kralestu
incipit slov. : Moi lubesniui Kristian sdei imamo mi premiselt, to kar sam S: Duh govari u suetmo Pismo rekozh kateri zhlovek bo premislouov lete stir posledne Rezhi tega zhloveka ta na bo nikdar gershiu Smert, sodba, pekov inu Nebeſsa.
eksplicit: More tam kei prou natanku zhisto Raitengo dati od uſsiga soiga schevlena oh koku bote vboge duche grosnu strashnu naprei pershle de nobeden zlovek inu nobena
fizični opis:
opis objekta oblika: kodeks :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir

Močnejši, debelejši papir, porjavel, razmik žic v situ cca. 24 mm, pojavlja se četvero vodnih znamenj:

 • vodni znak: monogram AD (na prvem neoštevilčenem všitem fol.; na drugem foliju iste všite pole znak s šesterokrako zvezdo, ki se pojavlja tudi sicer v rkp)
 • vodni znak: šesterokraka zvezda, katere vsak krak se konča z majhno, peterokrako zvezdo velikosti 70x70 mm (fol. 67/68 idr.)
 • vodni znak: monogram IC in obrnjen S velikosti 16x34 mm (fol. 103/104
 • vodni znak: jelen z rogovjem velikosti cca. 100x65 mm (fol. 157[158]/159 idr.)
 • vodni znak: monogram DN velikosti cca. 15x20 mm (140 idr)
Par vodnih znakov DN in jelen se kontinuirano pojavlja na začetku in v zadnjem delu rkp, v srednjem prevladuje par IC in zvezda (okrog str. 100).

obseg:
opomba: V prvi legi je med strani 8 in 9 všita ena neoštevilčena pola s Šembiljinim prerokovanjem. Rkp sestavlja šest leg, obseg snopičev je neenakomeren in prilagojen obsegu vsakega glavnega dela – struktura teksta se zvečine ujema z obsegom oz. sestavom leg. To pomeni, da je ta rokopis že prepis starejše slovenske rokopisne predloge, po kateri je prepisovalec lahko predvidel, koliko folijev oz. pol potrebuje za vsak glavni del oz. snopič.
dimenzije list enota: mm :
višina: 220
širina: 345
foliacija: Rkp je izvirno paginiran od 1 do 161, pri tem nekaj manjših napak.
opis rok roke: 4 :
opomba o roki:

Napisali dve glavni roki, dodatke pa dve stranski roki. Prva roka piše od začetka do srede strani 48, kjer se sredi stavka začne pisanje 2. roke; ki piše do str. 71, t.j. do konca drugega glavnega dela. Nato od str. 72 do konca četrtega dela na str. 156 spet piše prva roka. Str. 175–161 je napisala stranska, tretja roka. Kot četrto štejemo roko všitega Šembiljinega prerokovanja.

opis vezave:

Platnic ni, rkp je zvezan s preprosto, verjetno domačo vezavo, šivi potekajo pravokotno skozi papirne lege (namesto vzdolžno); pola z dvema folijema med str. 8 in 9 je na to mesto vstavljena morda že ob vezavi.

zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 1793
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
 • 2011-07-14Matija Ogrin: Celoten opis.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 034. Smrt, sodpa, peku, nebesku kralestu . URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_034/VIEW/ [ datum dostopa ]