Ms 035

Pogovar od pijače inu ventočejna tega vina

Na 14 listih formata folio je v dramatizirani obliki z dialogi predstavljen pogovor župnika s štirimi farani, ki jih želi župnik odvrniti od prekomernega pitja. ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
identifikacijska številka NSAL : NŠAL 102, 41, fasc. 17
vsebina rokopisa:
povzetek:

Na 14 listih formata folio je v dramatizirani obliki z dialogi predstavljen pogovor župnika s štirimi farani, ki jih želi župnik odvrniti od prekomernega pitja. Replike faranov so ljudske, odrezave, polne slikovitega besedja; župnikov govor je umirjen, razumen, njegovi ugovori proti pitju povzemajo mnoga mesta iz Svetega pisma in številne misli cerkvenih očetov. Župnikovo nasprotovanje pitju ni le osebno, opira se na tradicijo.

Jezik dialogov je večidel čist, knjižen, pravopis zelo dosleden. Avtor se je podpisal in besedilo datiral na naslovnem listu: Isthaec Conſcriptio clamat ad Dominum ſuum Sylveſtrum Mure Curatum in Kollobrat 17 CMB 91.

razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza, ekleziastični: škofijski kleriki :
avtor slov. : Mure, Silvester
naslov izvirni slov. : Pogovar Od pijazhe, inu ventozhejna tega Vina med enim G: Fajmaſtram, inu ſhterjim Farmanim, katerih imena so tukej le ismislene.
naslov uredniški slov. : Pogovar od pijače inu ventočejna tega vina
incipit slov. : ...
eksplicit: Fajmaſhter. Srezhnu hodite: inu ta G: Bug, kateri v vaſheh Serzah je obudov to Volo k' pobulſhanju, nej ſhe vas perpravi k' dapounejnu! Farmani. Amen.
fizični opis:
opis objekta oblika: snopič :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir

obseg:
opomba: En snopič, sedaj 15 folijev, prvotno zvezan z vrvico, zdaj brez vezave; manjka en predlist, zato je zadnji list brez para (ali pa je bil zadnji list le prišit k snopiču in je zdaj, ko vezave ni več, ločen od snopa).
dimenzije list enota: mm :
višina: 367
širina: 230
foliacija: Paginirano v arhivu 1–28.
opis rok roke: 1 :
opomba o roki pisar: Mure :

Napisala ena roka, verjetno aftograf Silvestra Mureja.

zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Kolovrat
čas nastanka: 1791
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-07-15Matija Ogrin: Celoten opis.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 035. Mure, Silvester: Pogovar od pijače inu ventočejna tega vina. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_035/VIEW/ [ datum dostopa ]