Ms 036

Družba kraljevih vrat

Rokopis v metelčiči je del prevoda polemičnega francoskega besedila o dogajanju in verski kontroverzi v samostanu Port Royal v letih okrog 1669. Tekst opisuje n ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
identifikacijska številka NSAL : NŠAL 102, 52, fasc. 17
vsebina rokopisa:
povzetek:

Rokopis v metelčiči je del prevoda polemičnega francoskega besedila o dogajanju in verski kontroverzi v samostanu Port Royal v letih okrog 1669. Tekst opisuje nasilje in krivično preganjanje, ki naj bi ga pariški škof pod vplivom jezuitov izvajal nad redovnicami tega samostana, kjer je dotlej deloval Jansenius. Ob izteku besedila je sedem kratkih življenjepisov redovnikov, povezanih s samostanom Kraljevih vrat. Besedilo je pisano kot zagovor in hvala preganjanih redovnic in redovnikov, zelo negativno pa označuje škofa ter jezuite.

Besedilu, ki je napisano v metelčici z drobno pisavo na osmih folijih, je privezan spis, morda fragment, o svetem Atanaziju na snopiču s šestimi foliji, format listov je cca. 1 cm manjši od glavnega teksta. Privezani snopič je narejen že iz tovarniško izdelanega papirja iz dobe po l. 1840, napisan je z isto roko kakor glavno besedilo. Ta je na hrbtno platnico tudi zapisala: „Jeſ ſim ſedel v bukovi ſenzi in ſim preteɥene ɥase premiɷluval in moje serce je grosovitno milo poſtalo.“

Rokopisu je dodano nedatirano pismo neke ženske, podpisane M.P., poslano nekemu duhovniku v Ljubljani (vsekakor iz Metelkovega kroga), prav tako v metelčici, z dokaj pravilnim pravopisom in jezikom. Pismo je bilo spremni dopis ob nekem poslanem gradivu, in pojasnjuje, zakaj je pošiljateljica še več drugih knjig in papirjev sežgala. Dokument nakazuje, da metelčica ni bila omejena le na najožji krog Metelkovih prijateljev.

Rkp je nastal v Ljubljani ali osrednji Sloveniji v Metelkovem krogu v 1. pol. 19. stol.

razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
naslov izvirni slov. : Druɤba Kraljevih urat
naslov uredniški slov. : Družba kraljevih vrat
incipit slov. : Ene nune so iz ſtrahu zbolele, de bi jih ne ſilili z podpisam to laɤ poterditi, de je Janzenius teh pet krivih naukov uɥil, in Evfemia, ſestra Paɷkala, je na tem umerla. Perefiks, ɷkof Pariza, Jezuitarjam vdan, pride v kloɷter nune persiliti, de bi ſe podpisale v to laɤ.
eksplicit: in preganjanje se je na novo zaɥelo, in posebno zoper perjatle S. Atanazija in zoper Bogu posveɥene dvice.
fizični opis:
opis objekta oblika: kodeks :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir

Glavno besedilo je napisano na močnem, zelo svetlem, ročno izdelanem papirju, razmik žic 26 mm; privezek je na novejšem, že strojno narejenem papirju.

obseg:
dimenzije list enota: mm :
višina: 240
širina: 145
foliacija: Rkp paginiran v novejšem času od 1 do 29.
opis rok roke: 1 :
opomba o roki:

Napisala ena roka.

zgodovina:
izvor:
čas nastanka ne po: 1850 ne pred: 1820 : med 1820 in 1840
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-07-27Matija Ogrin: Celoten opis.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 036. Družba kraljevih vrat. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_036/VIEW/ [ datum dostopa ]