Ms 055_01

Cirkvene popevke. Nedelne pesme


del rokopisa id: nrss:nrss_ms_055_01 :
nadomestni identifikator:
identifikacijska številka: nrss_ms_055_01
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesmarica, ekleziastični: škofijski kleriki :
locus od: 001 shema: pp do: 259 : str. 1–259
naslov izvirni slov. : Zirkvene Popevke od Gospoda Franza Verbnjaka
naslov uredniški slov. : Cirkvene popevke. Nedelne pesme
incipit slov. : Kristjani! blusi gre ti zhas, / sa naſho odreſhenje, / Kde Kristuſh rojen bo sa nas, / Ker spuni nam shelenje.
eksplicit slov. : Gneſ no ſhe vſaki zhaſ / Pri naſ oſtani / No pred vſem hujdim naſ / Vezhno obrani. / Konez nedelnih Peſem.
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Sv. Tomaž pri Ormožu
čas nastanka ne po: 1833 ne pred: 1830 : 1830–1833
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 055_01. Cirkvene popevke. Nedelne pesme. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_055_01/VIEW/ [ datum dostopa ]