Ms 055_02

Pesme od svetnikov


del rokopisa id: nrss:nrss_ms_055_02 :
nadomestni identifikator:
identifikacijska številka: nrss_ms_055_02
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesmarica, ekleziastični: škofijski kleriki :
locus od: 260 shema: pp do: 587 : str. 260–587
naslov izvirni slov. : PESME od SVETNIKOV
naslov uredniški slov. : Pesme od svetnikov
incipit slov. : Gnes Nünſki naſhi, Nevolaſhi, / Tü ſe ſvetemi Andraſhi, / sdomovinoj, No s' shivinoy, / Priporazhajo, Al' prav vſi majo, / ki tak snajo, No mu Meſho / ſluſhti dajo ...
eksplicit slov. : Na to je rekla; Kaj ſi zhem: / Jas le dekla Boshja ſem. / Naj vbogoj sheni, ſe sgodi, / Kak ſi meni, Reka ti.
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Sv. Tomaž pri Ormožu
čas nastanka ne po: 1833 ne pred: 1830 : 1830–1833
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 055_02. Pesme od svetnikov. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_055_02/VIEW/ [ datum dostopa ]