Ms 064

Popevka od Tobaka in še 19 pesmi

V vezani knjižici se nahaja 20 pesmi, ena manjka v celoti. Večinoma pripadajo izvirnim Modrinjakovim zapisom, Večerna pastirska pesem je Cvetkova, zapisane so v ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Maribor
identifikacijska številka UKM : Ms 45/1
vsebina rokopisa:
povzetek: V vezani knjižici se nahaja 20 pesmi, ena manjka v celoti. Večinoma pripadajo izvirnim Modrinjakovim zapisom, Večerna pastirska pesem je Cvetkova, zapisane so v kajkavskem črkopisu. Pri sedmi pesmi, kjer gre za razgovor med možem in ženo, manjka prvih 5 kitic; Popevka od pet pijanih bab ima samo 5 kitic od 9; Popevki pri vinski bratvi sledi nemški prevod Weinleselied; Pripovest od goloba ima pripis, po kateri melodiji se poje, na koncu je napisana letnica 1812; pesem ob posvečenju Cvetka ima letnico 1813; zadnja božična pesem Weinachtlied je kasnejša, zapisana je v slovenskem jeziku z letnico 1831.

 • Popevka od Tobaka
 • Zadovolnozt
 • Kmetichki ztaliſs
 • Gozpoczki ztaliſs. Zpoznan od kmeta
 • Moss tuoi priateli szvojo ſeno
 • Sena tuoi priateliczi szvega Mosa
 • [vrzel ]
 • Punicza Zeta tusi
 • Popevka od pet pianih Bab
 • Od Protuletja
 • Elegia
 • [vrzel ]
 • Popevka vu liztu poszlana
 • Fabula
 • Popevka pri vinzkoj bratvi
 • Weinleſelied
 • Popevka Faſhenzka za Dekline
 • Vecherna paztirzka Pesem
 • Pripovezt od Goloba
 • Amico czvetko pro
 • Weinachtlied

razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem, ekleziastični: škofijski kleriki :
avtor slov. : Modrinjak, Štefan
naslov izvirni slov. : Popevka od Tobaka in še 19 pesmi
incipit slov. : O Tobak ti zlata trava / Bolſsa kak najſzlaiſsi med / Daj, da ide moja glava / Tvoje velke hvale stet
eksplicit slov. : Jesushek, maria, ÿ szveti Joseph / osztani pri nasz.
fizični opis:
opis objekta oblika: kodeks :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir
obseg:
opomba: 66 listov, od tega 33 popisanih
dimenzije list enota: mm :
višina: 164
širina: 102
foliacija: Prva foliacija ima zapise števk s svinčnikom od 1 do 66 z roko Gspana leta 1962. Druga foliacija je s črnim pisalom številčila strani šele od 4. folija naprej, številčenje se konča s števko 70 na koncu predzadnje pesmi. Ta roka je številčila tudi pesmi do 19, brez zadnje.
kolacija leg: 6 + 8 + 6 + 3(-5) + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 4
opis rok roke: 2 :
opomba o roki:

Napisali vsaj dve roki.

opis okrasja:

Prvi folij je prilepljen na platnico, na drugem je prilepljena barvna slika s Pajkovim pripisom leta 1883, da gre po Raičevem mnenju verjetno za sliko Modrinjakovega doma v Središču. Listi so vezani v rjavo knjižico s trdimi platnicami.

zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 1812, 1813, 1831
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
 • 2018-11-23Nina Ditmajer: Opis vsebine, kolacije, foliacije, opis zunanjosti
 • 2009-07-07Maja Savorgnani: Prvi popis
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 064. Modrinjak, Štefan: Popevka od Tobaka in še 19 pesmi. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_064/VIEW/ [ datum dostopa ]