Ms 065

Ex vinculo anicitis cecinit Modrijaky pro 813

Izvirna pesem Štefana Modrinjaka z akrostihom je bila napisana leta 1813 ob duhovniški posvetitvi Franca Cvetka, v njej pa omenja še Primica in Šmigoca. V pesmi ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Maribor
identifikacijska številka UKM : Ms 45/2
vsebina rokopisa:
povzetek: Izvirna pesem Štefana Modrinjaka z akrostihom je bila napisana leta 1813 ob duhovniški posvetitvi Franca Cvetka, v njej pa omenja še Primica in Šmigoca. V pesmi obsoja narodno odpadništvo. Kot njegove ostale izvirne pesmi je zapisana v kajkavskem črkopisu.
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem, ekleziastični: škofijski kleriki :
avtor slov. : Modrinjak, Štefan
naslov izvirni slov. : Ex vinculo anicitis cecinit Modrijaky pro 813
incipit slov. : Zadji chlovik je na ſzvéti
eksplicit slov. : Dozti dozti dugo let.
fizični opis:
opis objekta oblika: samostojni list :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir
obseg:
opomba: 1 list
dimenzije list enota: mm :
višina: 190
širina: 116
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 1813
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2018-12-14Nina Ditmajer: Dodala opis vsebine
  • 2009-07-09Maja Savorgnani: Prvi popis
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 065. Modrinjak, Štefan: Ex vinculo anicitis cecinit Modrijaky pro 813. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_065/VIEW/ [ datum dostopa ]