Ms 066

Pesemski zapisi

V rokopisu najdemo štiri cerkvene pesmi Štefana Modrinjaka, po vsebini sta dve praznični božični, ena je pesem na 12. nedeljo po binkoštih, zadnja je pasijonska ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Maribor
identifikacijska številka UKM : Ms 45/3
vsebina rokopisa:
povzetek: V rokopisu najdemo štiri cerkvene pesmi Štefana Modrinjaka, po vsebini sta dve praznični božični, ena je pesem na 12. nedeljo po binkoštih, zadnja je pasijonska. Prve tri so oštevilčene kot XX., XXI. in XXII., kar nakazuje, da so bile del večjega nabora pesmi. Zapisane so v kajkavskem črkopisu kot ostali Modrinjakovi izvirni zapisi. Na koncu zadnje pesmi najdemo poskus zapisa določenih besed v dajnčici, kar morda nakazuje, da je pesem bila napisana po letu 1824.

  • Evangeluimzka Peszem na dvanaizto Nedelo po Fünküſti
  • Popevka Bosichna
  • Druga Bosichna od Ofra
  • Cantilena Passionis Domini

razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem, ekleziastični: škofijski kleriki :
avtor slov. : Modrinjak, Štefan
naslov uredniški slov. : Pesemski zapisi
incipit slov. : Jezuſh szam nam denesz rezhe
eksplicit slov. : Gda izbriſse grehe nam
fizični opis:
opis objekta oblika: snopič :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir
obseg:
opomba: 4 listi
dimenzije list enota: mm :
višina: 380
širina: 240
zgodovina:
izvor:
provenienca: Iz zapuščine J. Pajka izročil J. Zidanšek leta 1920.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2018-12-14Nina Ditmajer: Dodala opis vsebine in provenanco.
  • 2009-07-09Maja Savorgnani: Prvi popis
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 066. Modrinjak, Štefan: Pesemski zapisi. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_066/VIEW/ [ datum dostopa ]