Ms 075

Dekelce inu pa Rožni germ.

Slomškov dvogovor v verzih. Napisan v bohoričici. ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Maribor
identifikacijska številka UKM : Ms 125/2
vsebina rokopisa:
povzetek: Slomškov dvogovor v verzih. Napisan v bohoričici.
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem, ekleziastični: škofijski kleriki :
avtor slov. : Slomšek, Anton Martin
naslov uredniški slov. : Dekelce inu pa Rožni germ.
incipit slov. : Dekelze inu pa Roshni germ. D: Roshni germ ſuh! al nozheſh seleniti? G: Kaj ne veſh, de zvejtſe mora vſak ſuſhiti. D: Kam pa lepota hoshiz je odiſhla? G: Vſako talovo neuſmileno je ...
eksplicit slov. : D: Srezhno, hvala, ti sa lepe nauke toje. G: Sdravo! varvaj le divizhko truplo tvoje.
fizični opis:
opis objekta oblika: samostojni list :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir
obseg:
opomba: 1 list
dimenzije list enota: mm :
višina: 190
širina: 163
zgodovina:
izvor:
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2009-07-14Maja Savorgnani: Prvi popis
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 075. Slomšek, Anton Martin: Dekelce inu pa Rožni germ.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_075/VIEW/ [ datum dostopa ]