Ms 076

Mlado leto že prihaja.

Slomškova pesem Mlado leto že prihaja. Gre za osnutek pesmi. Zapisano s svinčnikom. ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Maribor
identifikacijska številka UKM : Ms 125/3
vsebina rokopisa:
povzetek: Slomškova pesem Mlado leto že prihaja. Gre za osnutek pesmi. Zapisano s svinčnikom.
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem :
avtor slov. : Slomšek, Anton Martin
naslov uredniški slov. : Mlado leto že prihaja.
incipit slov. : Mlado leto she prihaja / [vrzel razlog: nebereljivo ] ſneg kopni, [vrzel razlog: nebereljivo ]/ zgodaj vſtaja / kako hitro ſe dani.
eksplicit slov. : [vrzel razlog: nebereljivo ]
fizični opis:
opis objekta oblika: samostojni list :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir
obseg:
opomba: 1 list
dimenzije list enota: mm :
višina: 160
širina: 201
zgodovina:
izvor:
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2009-07-14Maja Savorgnani: Prvi popis
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 076. Slomšek, Anton Martin: Mlado leto že prihaja.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_076/VIEW/ [ datum dostopa ]