Ms 085_056

PERICOPE moralis huius Euan:Euangelÿ


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pridiga :
locus od: 052v shema: ff do: 053r : fol. 052v-053r
naslov lat. : PERICOPE moralis huius Euan:
incipit lat. : Qui diligit me, ſermonem me͠u ſeruabit. De Deo Diligendo, eiusq͠ₔ dilectionis Virtute & efficatia.
eksplicit: Venit princeps mundi huius, et in me non habet quicqu͠a. De aſsidua Diaboli circa mortem cuiusq͠ₔ vexatione.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_056. PERICOPE moralis huius Euan:Euangelÿ. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_056/VIEW/ [ datum dostopa ]