Ms 085_057

Promptuarÿ Moralis in Euangelia Dominicalia partis Hÿemalis Finis.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus shema: ff cilj: 053r : fol. 053r
naslov lat. : Promptuarÿ Moralis in Euangelia Dominicalia partis Hÿemalis Finis.
incipit: Authore Magiſtro, THOMA STAPLETONO, Anglo, S. Theologiae Doctore, & Regio Profeſsore Luany.
eksplicit: Laus Deo, qui dedit velle, et dedit perficere. §.
opomba resp: #MDT regesta : Zapis označuje zaključek prvega dela promptuarja: nedeljskih evangelijev za zimski del leta. Sledi evangelijsko besedilo za binkoštni praznik - pisava se pri sledečem evangelijskem odlomku precej spremeni (težje berljiva kuziva).>
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_057. Promptuarÿ Moralis in Euangelia Dominicalia partis Hÿemalis Finis.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_057/VIEW/ [ datum dostopa ]