Ms 085_083

EVANGELIVM Dominicae 12. poſt pentecosten. Lucae 10. cap.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus od: 076r shema: ff do: 077r : fol. 076r-077r
naslov lat. : EVANGELIVM Dominicae 12. poſt pentecosten. Lucae 10. cap.
incipit: Hteiſtimu Zhasu ie rekol Iesus hsuoijm iogram: Isuelizane ſo te ozhÿ, katere Vidio, tu, kar vÿ vidite.
eksplicit: Ta kateri ſe ÿe Zhesnega Vsmilil. Ierokol knemu Ieſus: poidi, ti no ionu ſturi tÿſti glihi toku.
opomba regesta : Evangelij na 12. nedeljo po binkoštih; Lk 10,23-37.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_083. EVANGELIVM Dominicae 12. poſt pentecosten. Lucae 10. cap.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_083/VIEW/ [ datum dostopa ]