Ms 085_089

EVANGELIVM Dominicae 15 poſt pentecoſten. Lucae 7. cap.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus od: 082r shema: ff do: 082v : fol. 082r-082v
naslov lat. : EVANGELIVM Dominicae 15 poſt pentecoſten. Lucae 7. cap.
incipit: H teiſtimu Zhaſu: Pergudilu ſeie, de ie on ſhel venu meſtu, ſimenam Naim, inu negouih iogrou ie ſhlo ueliko ſhnim
eksplicit: Inu en ſtrah ie ne vſe obshil, inu ſo Zaſtili Boga, inu diali: En velik praerok ie meinami gori vſtol, inu Bug ie ſuoi Folk obiſkol.
opomba regesta : Evangelij na 15. nedeljo po binkoštih; Lk 7,11-16.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_089. EVANGELIVM Dominicae 15 poſt pentecoſten. Lucae 7. cap.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_089/VIEW/ [ datum dostopa ]