Ms 085_103

EVANGELIVM Dominicae. 22. post pentecosten. Matth: 22. cap.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus shema: ff cilj: 095r : fol. 095r
naslov lat. : EVANGELIVM Dominicae. 22. post pentecosten. Matth: 22. cap.
incipit: Hteistimu Zasu: ſo ſhli phariſei tiakai, inu ſo ſle vsuet, koko bi ieſusa Vieli vbeſedi.
eksplicit: Taku daite Caeſariu, kar Caeſario ſhlishi, no Bogu, kar Bogu ſhliſhi.
opomba regesta : Evangelij na 22. nedeljo po binkoštih; Mt 22,15-21.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_103. EVANGELIVM Dominicae. 22. post pentecosten. Matth: 22. cap.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_103/VIEW/ [ datum dostopa ]