Ms 085_117

Na dan tega pourazaina S: Paula. Euangelium Matth: 19.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus shema: ff cilj: 108r : fol.108r
naslov: Na dan tega pourazaina S: Paula. Euangelium Matth: 19.
incipit: Hteiſtemu Zhaſu, ie rekol Simon Petrus k Iesusu: Gledai, miſmo vſe ſapuſtili, no ſmo ſa taboi ſli, kai nam bode pakh ſato iſtu?
eksplicit: Ampak veliku, kateri ſo tiperui, bodo ti ſadni, no ti ſadni, bodo ti perui.
opomba regesta : Na praznik Pavlovega spreobrnenja; Mt 19,27-30.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_117. Na dan tega pourazaina S: Paula. Euangelium Matth: 19.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_117/VIEW/ [ datum dostopa ]