Ms 085_118

Na prasnik Tiga ozhiſena te viſoku ziſtite Diuize Matere Marie Euangeli͠uEuangeliumLuc: 2 cap.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus od: 109r shema: ff do: 109v : fol.109r-109v
naslov: Na prasnik Tiga ozhiſena te viſoku ziſtite Diuize Matere Marie Euangeli͠uLuc: 2 cap.
incipit: Hteiſtimu Zhaſu, kader ſo ti Dnoue tiga ozhiſhena Diuize Marie bili dopolneni po ti poſtaui Moÿſeſoui, ſo perneſli Ieſusa noter Vieruſalem
eksplicit: kateriga ſe ti perpraul no naprei poſtauel pred vsem folkom, to luzh hte ſuetlobi tem Heidam, no keni hualesnosti tuoimo folko iſraelskimu.
opomba regesta : Na praznik očiščevanja visoke device Marije; Lk 2,22-32.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_118. Na prasnik Tiga ozhiſena te viſoku ziſtite Diuize Matere Marie Euangeli͠uEuangeliumLuc: 2 cap.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_118/VIEW/ [ datum dostopa ]