Ms 085_119

NA TA PRASNIK tiga S: Apoſtelna S: Matthia. Euan:Euangelium Matthe: 11. cap.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus shema: ff cilj: 110r : fol.110r
naslov: NA TA PRASNIK tiga S: Apoſtelna S: Matthia. Euan: Matthe: 11. cap.
incipit: Hteiſtimu Zhaſu, ie rekol Ieſus: Ieſt tebe hualim no Zestim tebe Ozeta tebe Goſpodi Nebes no Semble
eksplicit: Poite kmeni, Vse ti kateri ſte suelikimi muiami no delam obdani, iest vam hozem resueſelit no potrostat.
opomba regesta : Na praznik Sv. apostola Mateja; Mt 11,22-28.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_119. NA TA PRASNIK tiga S: Apoſtelna S: Matthia. Euan:Euangelium Matthe: 11. cap.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_119/VIEW/ [ datum dostopa ]