Ms 085_120

Na ta prasnik tega oſnanuuana Diuize Marie Euangelium Luc. 1. cap.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus od: 111r shema: ff do: 111v : fol.111r-111v
naslov: Na ta prasnik tega oſnanuuana Diuize Marie Euangelium Luc. 1. cap.
incipit: Hteiſtimu Zhasu, Ie bil Angel Gabriel posl͠aod Boga noter v to mestu, V Galileÿo, kateremu prauÿo Nazareth
eksplicit: Gledai iest ſem ena Dekhla oloi ſluſhabniza tiga Gospodi, meni ſe ſgodi potuoim oſnanuani oli beſsedah.
opomba regesta : Na praznik Marijinega oznanjenja; Lk 1,26-38.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_120. Na ta prasnik tega oſnanuuana Diuize Marie Euangelium Luc. 1. cap.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_120/VIEW/ [ datum dostopa ]