Ms 085_121

Na prasnik tih S: Apostelnou S: Philipa no Iacopa Euangeli͠uEuangeliumIoannis. 14. cap.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus od: 112r shema: ff do: 112v : fol.112r-112v
naslov: Na prasnik tih S: Apostelnou S: Philipa no Iacopa Euangeli͠uIoannis. 14. cap.
incipit: Hteistimu Zhasu, ie rekol Gospud Iesus proti suoÿm Iogram: Vashe serce nekar nebodi shalastno, inui nekar se ne prestrashi.
eksplicit: Zhe bote vi kaai proſili vmoymimeni, to hozu iest sturiti.
opomba regesta : Na praznik apostolov Sv. Filipa in Sv. Jakoba; Jn 14,1-14.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_121. Na prasnik tih S: Apostelnou S: Philipa no Iacopa Euangeli͠uEuangeliumIoannis. 14. cap.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_121/VIEW/ [ datum dostopa ]