Ms 085_122

Na prasnik S: Ioanneſa kerstnika. Euangelium Luc: 1 cap.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus od: 113r shema: ff do: 113v : fol.113r-113v
naslov: Na prasnik S: Ioanneſa kerstnika. Euangelium Luc: 1 cap.
incipit: Eliſabeten Zas pride, deima roditi. Inu ona ie rodila eniga Sÿnu. Inui nei ſoſedie no ſhlahta ſo ſlishali
eksplicit: Inui ie ſazhel prerokouati, no ie rekol: Segnan no ſahualen bodi Bog ta Goſpud Israel, ſakai on ie obiſkol no odreshel ſuoÿ folk.
opomba regesta : Na praznik Sv. Janeza Krstnika; Lk 1,57-68.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_122. Na prasnik S: Ioanneſa kerstnika. Euangelium Luc: 1 cap.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_122/VIEW/ [ datum dostopa ]