Ms 085_123

Nata prasnik teh S: Apostelnou Petra no Paula. Euangelium Matth. 16. cap:


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus shema: ff cilj: 114r : fol.114r
naslov: Nata prasnik teh S: Apostelnou Petra no Paula. Euangelium Matth. 16. cap:
incipit: Hteiſtimu Zhaſu, Ie priſhel Gospud Ieſus uto ſtran tiga meſta Caeſaria, Inui ie Vpraſhol suoÿe Iogre, inui ie Rekol: Gdo prauyo ti ludie de ie ta Sÿn tiga Zloueka.
eksplicit: Inui vſe kar bosh ti ſueſol naſembli, more ſueſanu biti Vnebeſih. Inui vſe kar bosh odueſol naſembli, ima tudi odueſanu biti Vnebeſih.
opomba regesta : Na praznik Sv. apostolov Petra in Pavla; Mt 16,13-19.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_123. Nata prasnik teh S: Apostelnou Petra no Paula. Euangelium Matth. 16. cap:. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_123/VIEW/ [ datum dostopa ]