Ms 085_124

Na ta praſnik tiga obiſkana te Viſoko Zestite Diuize Matere Marie. Euan:Euangelium Luc: 1.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus shema: ff cilj: 115r : fol.115r
naslov: Na ta praſnik tiga obiſkana te Viſoko Zestite Diuize Matere Marie. Euan: Luc: 1.
incipit: Hteiſtimu Zhaſu, Vstane gori Maria Inu gre hitru nate gore, inu vto meſtu Iuda, inui pride vto hiſho Zaharieſouo, inu je ſegnala ali dobru ſdala Eliſebeti
eksplicit: Inui iſuelizana ſe ti ker ſi verouala: ſakai bode doperneſsenu, kar ie htebi gouorienu od tiga Gospodi.
opomba regesta : Na praznik Marijinega obiskanja Elizabete; Lk 1,39-45.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_124. Na ta praſnik tiga obiſkana te Viſoko Zestite Diuize Matere Marie. Euan:Euangelium Luc: 1.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_124/VIEW/ [ datum dostopa ]