Ms 085_125

Na prasnik Marie Magdalenae Euangelium Luc: 7. cap.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus od: 115v shema: ff do: 116v : fol.115v-116v
naslov: Na prasnik Marie Magdalenae Euangelium Luc: 7. cap.
incipit: Hteiſtimu Zhaſu proſi Ieſusa eden ſmei tih Fariſeeriou, na tu de bi on ſnim iedel.
eksplicit: On pak praui hte ſheni: ta Vera ta ie tebi pomagala, poiditie Vtemu miru.
opomba regesta : Na praznik Marije Magdalene; Lk 7,36-50.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_125. Na prasnik Marie Magdalenae Euangelium Luc: 7. cap.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_125/VIEW/ [ datum dostopa ]