Ms 085_126

Na prasnik tiga S: Apostelna S: Iacopa Euangelium. Matth: 20. cap.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus shema: ff cilj: 117r : fol.117r
naslov: Na prasnik tiga S: Apostelna S: Iacopa Euangelium. Matth: 20. cap.
incipit: Hteiſtimu Zhaſu, perſtopi h Gospodi Iesusu ta Mati teh otrok Zebedei ſhne sinmi, ga moli inu pogeruie od nega.
eksplicit: Ampakh tu ſedene na moÿ diſnizi no liuize, nei moÿe, vom dati, ſamuzh tem ker ie pepraulenu od moiga ozeta.
opomba regesta : Na praznik sv. apostola Jakoba; Mt 20,20-23.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_126. Na prasnik tiga S: Apostelna S: Iacopa Euangelium. Matth: 20. cap.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_126/VIEW/ [ datum dostopa ]