Ms 085_127

Na praſnik tiga S: marternika S: Loranza, Euangelium Ioannis. 12. cap


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus shema: ff cilj: 118r : fol.118r
naslov: Na praſnik tiga S: marternika S: Loranza, Euangelium Ioannis. 12. cap
incipit: Hteiſtimu Zhaſu, ie rekol Goſpud Ieſus h ſuoÿm Iogram: Saresnizo, Sareſnizo iest vom poueim
eksplicit: Inui kateri bode meni ſluſhil, tega bo moi ozha zestil.
opomba regesta : Na praznik mučenca Sv. Lovrenca; Jn 12,24-26.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_127. Na praſnik tiga S: marternika S: Loranza, Euangelium Ioannis. 12. cap. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_127/VIEW/ [ datum dostopa ]