Ms 085_128

Na ta prasnik tiga gori Vſetÿa Diuize Marie gori Vnebeſsa. Euan:Euangelium Luc. 10.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus shema: ff cilj: 119r : fol.119r
naslov: Na ta prasnik tiga gori Vſetÿa Diuize Marie gori Vnebeſsa. Euan: Luc. 10.
incipit: Hteiſtimu Zhaſu, ie ſhel Gospud Ieſus noter venterg. Inui ena ſhena ſÿmenam Marta
eksplicit: Maria ſe ie ta bolſh Del iſuolila, ta nebode nikuli od ne Vset.
opomba regesta : Na praznik Marijinega vnebovzetja; Lk 10,38-42. Besedilo je na več mestih prečrtano in popravljeno.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_128. Na ta prasnik tiga gori Vſetÿa Diuize Marie gori Vnebeſsa. Euan:Euangelium Luc. 10.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_128/VIEW/ [ datum dostopa ]