Ms 085_129

Na ta praſnik tiga S: Apoſtelna S: Iernea, Euangelium. Ioan: 15.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus shema: ff cilj: 120r : fol.120r
naslov: Na ta praſnik tiga S: Apoſtelna S: Iernea, Euangelium. Ioan: 15.
incipit: Hteiſtimu Zhaſu, ſe ie ſazhel en Velik Diſputation no kreh mei temi Iogri, kateri meinimi ſatega Vegſhiga ali Vihſhiga bo Derſhan.
eksplicit: de Vi imate ieſti no piti Zes moÿo Miſo v moÿm Kraleuſtui, no ſedeti na ſtoleh, inui rihtat teh dunaiſt ſhlaht ſisraela.
opomba regesta : Na praznik Sv. apostola Jerneja. V Janezovem evangeliju ni tega odlomka, o tem piše evangelist Luka (Lk 22,24-30).
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_129. Na ta praſnik tiga S: Apoſtelna S: Iernea, Euangelium. Ioan: 15.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_129/VIEW/ [ datum dostopa ]