Ms 085_130

Na prasnik tiga Roiſtua Diuize Marie, Euangelium Matth: 1. cap


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus od: 120v shema: ff do: 121r : fol.120v-121r
naslov: Na prasnik tiga Roiſtua Diuize Marie, Euangelium Matth: 1. cap
incipit: Te Buque tega Roiſtua Ieſusa Chriſtuſa, tiga sÿnu Abrohomouiga. Abraham ie rodil Iſaka.
eksplicit: Iacop ie pak rodil Ioſhepha, tiga moſha Marÿe, od katere ie roÿen Ieſus, kateri ie imenuuan Chriſtus.
opomba regesta : Na praznik rojstva device Marije; Mt 1,1-16.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_130. Na prasnik tiga Roiſtua Diuize Marie, Euangelium Matth: 1. cap. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_130/VIEW/ [ datum dostopa ]