Ms 085_131

Na prasnik nu Gud te S: Divice no Marternize S: Katharinae Eu͠a:EuangeliumMatth: 13.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus shema: ff cilj: 122r : fol.122r
naslov: Na prasnik nu Gud te S: Divice no Marternize S: Katharinae Eu͠a:Matth: 13.
incipit: Hteiſtimu Zhasu, ie rekol Ieſus hsuoÿm Iogram: To nebsku kraleuſtuu ie glih enimu skriunimu shazu
eksplicit: innui te hude ſmeiteh prauiznih bodo lozili, no ih bodo Vto ogneno pezh metali: to bo iokane no ſtemi ſobmi klepetane.
opomba regesta : Na praznik in god device in mučenice Sv. Katarine; Mt 13,44-50. Na strani 122v sledi zapis treh molitev v slovenščini - Oče naš, zdrava Marija in sveta Marija: Ozhanash kirſe vnebeſih, posuezhenu bodi tuoÿe ÿme, pridi knam tuoÿe kral͠e iſsidiſse touÿa vola, koker Nanebi taku Naſemli, dainam nasdones nash vſagdani kruh, inui nam odpudſti naſhe dolge, kokor iemi odpuſhamo naſhim delshik dolshnikam inoi naſ napelai v ſkuſhnauo, ſamuzh nas reshi od ſlega Amen. Zheshenaſi Maria gnade ſi polna, Bug ie ſtaboi shegnana ſe ti mei uſemi shenami shegnan ie tuoi ſad tuoiga teleſsa Ieſus chriſtus. Sueta Maria Mati Boshia, proſsi ſanas greshnike, ſdai no to Vuro nashe smerti Amen.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_131. Na prasnik nu Gud te S: Divice no Marternize S: Katharinae Eu͠a:EuangeliumMatth: 13.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_131/VIEW/ [ datum dostopa ]