Ms 085_132

Na prasnik S: Mihaela. Euangelium Matth: 18. Mar: 9. Luc: 9. cap.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus od: 123r shema: ff do: 123v : fol.123r-123v
naslov: Na prasnik S: Mihaela. Euangelium Matth: 18. Mar: 9. Luc: 9. cap.
incipit: Hteiſtimu Zhasu, ſoperstopili ti Iogri k Ieſusu, no ſo rekli: kai menish ti Gdo ie nar vehshi vtem Nebeskim Kraileuſtui?
eksplicit: Sakai ieſt Vom poueim, Neh Angelzi vteh Nebeſah vdÿo vsak Zas, to oblize moiga Ozeta, kateri ie V nebeſih.
opomba regesta : Na praznik Sv. Mihaela; Mt 18,1-11; Mk 9,33-37;42-47; Lk 9,46-48.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_132. Na prasnik S: Mihaela. Euangelium Matth: 18. Mar: 9. Luc: 9. cap.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_132/VIEW/ [ datum dostopa ]