Ms 085_133

Na prasnik tih S. Apostelnou S. Shimna no Iudeſha. Euan:Euangelium Ioan: 15.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus od: 124r shema: ff do: 124v : fol.124r-124v
naslov: Na prasnik tih S. Apostelnou S. Shimna no Iudeſha. Euan: Ioan: 15.
incipit: Hteiſti Zaſu, Ie rekol Gospud Ieſus, hſuoim Iogram: Tu vom ieſt ſapoueim, De ſe vi mei ſaboi lubite.
eksplicit: Vſai de bode do polnenu tu Gouoriene kir ie Vneh poſtaueh ſapiſsanu. Oni ſomene bres vſega nu ſabſton ſouraſhili.
opomba regesta : Na praznik Sv. apostolov Simona in Juda Tadeja; Jn 15,18-25.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_133. Na prasnik tih S. Apostelnou S. Shimna no Iudeſha. Euan:Euangelium Ioan: 15.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_133/VIEW/ [ datum dostopa ]