Ms 085_134

Na praſnik vſeh Setih Euan:Euangelium Matth: 5, Luc: 6.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus shema: ff cilj: 125r : fol.125r
naslov: Na praſnik vſeh Setih Euan: Matth: 5, Luc: 6.
incipit: Vtimiſtim Zhaſu, keder ie Goſpud Ieſus vidil ta Velik Folk, ie on ſhel naeno Goro, inui kader ſe ie on doli ſedel, ſo knemu perſtopili negoui Iogri.
eksplicit: Veſeliteſe no Iubiliraite, ſakai vash lon ie Velik v Vteh nebeſih.
opomba regesta : Na praznik vseh svetih; Mt 5,1-11; Lk 6,20-23.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_134. Na praſnik vſeh Setih Euan:Euangelium Matth: 5, Luc: 6.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_134/VIEW/ [ datum dostopa ]