Ms 085_135

Na dan no spomin Vseh kerſhenih no vernih Dushiz. Euangelium Ioan: 5.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus shema: ff cilj: 126r : fol.126r
naslov: Na dan no spomin Vseh kerſhenih no vernih Dushiz. Euangelium Ioan: 5.
incipit: H teiſtemu Zhasu ie rekol Ieſus hsuo͠iIogram, Sareſnizo Sareſnizo iest vom pouem, pride ta vura, inui ie ſhe, de bodo ti Mertui ſhlishali to stimo
eksplicit: nu puideio vunkai naprei, kateri ſo dobro ſturili Gori vſtaienu htemu Lebnu, kateri ſo pakh huda dela delali, hGori vſtaiene hte sodbi.
opomba regesta : Na dan in spomin vseh krščenih in vernih duš; Jn 5,25-29.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_135. Na dan no spomin Vseh kerſhenih no vernih Dushiz. Euangelium Ioan: 5.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_135/VIEW/ [ datum dostopa ]