Ms 085_136

Na ta prasnik tiga S: Skoffa S: Martina. Evangelium. Luc: 12.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus shema: ff cilj: 126v : fol.126v
naslov: Na ta prasnik tiga S: Skoffa S: Martina. Evangelium. Luc: 12.
opomba regesta : Na praznik škofa Sv. Martina. Sledi opomba: Ga bosh neſhel na S: Nicolausha dan no praſnik.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_136. Na ta prasnik tiga S: Skoffa S: Martina. Evangelium. Luc: 12.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_136/VIEW/ [ datum dostopa ]