Ms 085_137

Na prasnik tiga S: Apostelna S: Mattheusha. Euangelium Matth: 9: Mar: 2 Luc: 15.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus shema: ff cilj: 127r : fol.127r
naslov: Na prasnik tiga S: Apostelna S: Mattheusha. Euangelium Matth: 9: Mar: 2 Luc: 15.
incipit: Hteiſtimu Zhasu ie Guspud Iesus videl Eniga zloueka na tem zolo ſedeti, taiſti ie imenouan Mattheus, no praui knemu: poidi ſa manoi.
eksplicit: Sakai iest neiſem priſhel de bi poklizol te prauizhne, ſomozh te Greſhnike.
opomba regesta : Na praznik apostola Sv. Mateja; Mt 9,9-13; Mr 2,13-17, Lk 5,27-32.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_137. Na prasnik tiga S: Apostelna S: Mattheusha. Euangelium Matth: 9: Mar: 2 Luc: 15.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_137/VIEW/ [ datum dostopa ]