Ms 086_001

PREDGVUOR


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 004r-005v : fol. 004r-005v
naslov: PREDGVUOR
incipit: Ptuij inu popotni smo usi, katerikulj vtj dolini teh sols, v dalnj deshelj, delezh od kraiu nashiga duma pregnanj shjujmo: h katerimu nistermajne (sakai nimamo tukaj obstanovitniga mesta) dostikrat, nashe shele usdihujejo usdigujemo; en dolg tedaj inu teshak pot nam naprej stoij; obtoraj, kateri nespozna, de nam je potreba eniga suestiga, inu dobru uedozhiga snaniga popotniga pelauza inu uisharia?
eksplicit: Preuezh leen inu bres ſerza je ta voiſshak, kateri nagre po tim potu, po katerim uidj ſuoiga Viuoda hoditi.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_001. PREDGVUOR. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_001/VIEW/ [ datum dostopa ]